Responeu a la pregunta, quant vendré la setmana que vinent?

Fiabilitat i control absolut en el tractament de dades

Hadoop s’ha convertit en el nou paradigma d’arquitectura de computació en paral·lel, Cloudera és la plataforma Apache Hadoop més ràpida, fàcil d’usar i segura amb la que solucionar els problemes de dades més complexes.

Clarcat utilitza Tableau per l’anàlisi de dades, per la seva capacitat d’integració i connexió i la seva productivitat

Integrar dades fàcilment

Plataforma d’Anàlisi Predictiu de codi obert

Gestioneu de forma centralitzada i homogènia les seves comunicacions web

Presentació a internet flexible i orientada a objectiu

Aplicacions ambinterfaces gràfics específics adaptats als processos productius

El ESB amb el millor rendiment

Solucions Java EE

Ens transformem digitalment permillorar els nostres processos

Gestió integral dels Serveis interns amb cost reduït d’infraestructura

Clarcat proporciona tots els serveis que permetran posar en marxa la seva centraleta Asterisk traient-ne el màxim partit:

Interoperabilitat entre sistemes de salut

Passar d’una gestió reactiva a proactiva

Convertiu milions de dades de màquines en informació de negoci