Anàlisi de procés industrial con Hadoop

Les dades generades en els processos de laminació han estar processats en una arquitectura HADOOP per avaluar la maduresa de la tecnologia obtenint un resultat totalment satisfactori.