Gestió d’Stock de dispositius mòbils

Aplicació que gestiona l’inventari del parc mòbil de clients de Telecable, integrada tant amb els punts d’atenció pública com ambels proveïdors. Gestiona igualment les avaries iels processos de présteci substitució.