Gestió unificada de Call center amb el sistema de centraleta Asterisk

Implantació i configuració d’una centraleta Asterisk per us en un departament de “Call Center”.

Gestió de més de 3.600 trucades diàries a través de telèfons “SoftPhone”. Integració amb una aplicació Salesforce pel control d’emissió de trucades, esmostra un “pop up” automàticament amb la informació rellevant del client en comunicació.Procés d’automatització en el repartiment de l’emissió de trucades entre els diferents teleoperadors.