Manteniment i evolució de la Banca a distància

Clarcat col·labora amb l’equip de canals desenvolupant les tasques de manteniment i evolució de les operacions de Banca a Distància. L’equip de canals del que Clarcat forma part, ha publicat múltiples noves operacions, tant orientades al’accés web com l’accés amb dispositius mòbils.