Motor de cerca d’habitacions hoteleres

Cercador de disponibilitat de places hoteleres que permet consultar habitacions, escapades temàtiques i ofertes “tot inclòs” en la majoria de ciutats del món.

El motor, mitjançà el bus d’integració Mirth, gestiona la comunicació ambla majoria de grans proveïdors a través de Webservices. Técapacitat per consultar més de 200.000 hotels.

El servei inclou una interfaz flexible per la seva presentació web així com passarel·la de pagamentamb les principals entitats financeres.