Planificador de simulacions

Aplicació de gestió que permet gestionar un diccionari d’escenaris de simulació. Cada escenari contempla un conjunt de valors de les diferents paràmetres actuables.

L’aplicació permet la planificació de l’execució dels diferents escenaris llençant l’algoritme de simulació en sèrie o paral·lel segons es configuri.

L’aplicació recopila els resultats dels simuladors i permet consultar-les mostrant gràfics.