Portal agregador d’informació d’interlocutors sanitaris

Portal per facilitar la visió global dels interlocutors sanitaris en el seu treballquotidià.

Consulta global de la informació de pacients amb gestió d’alarmes que ajuden al professional a accedir a més informació detallada del pacient.

Mostra la informació resumida segons diferents criteris mèdics, consulta i gestió de pacients que el professional té en seguiment.

Eines de comunicació entre professionals: missatgeria, agenda…

Interoperabilitatamb sistemes d’informació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.