Quadre de comandament SICRET

Quadro de comandament realitzat amb Pentaho que integra i agrupa la informació de Prevenció de Riscos Laborals de les diferents instal·lacions d’ArcelorMittal. El quadro de comandamentés interactiu i permet realitzar drill-down en la informació en la que es basen los KPI mostrats.