Reducció de l’ondulació en Xapa d’Acer

Partint de les dades capturades directament en la planta, Clarcat ha realitzar un Data Mining que ha permès identificar condicions que afavoreixen l’aparició de defectes de fabricació.

Per realitzar aquesta tasca es van utilitzar unes tècniques de depuració de dades, anàlisi de tendències, clusterització i elaboració d’arbres de decisió.

Mitjançà les eines RapidMineriPentaho s’han pogut processar i analitzar un gran volum de dades.

Amb aquest projecte el nostre client ha guanyat la capacitat d’actuar sobre els seus paràmetres per reduir les tasses d’error i obtenir un coneixement intern molt més profund del procés.