Mitjançà l’estudi de les interaccions amb la web de la companyia hem millorat les tasses de conversió per oferir una elevada experiència d’usuari. La combinació de Google Analytics i Tableau ens ha permèstrobar correlacions de dades i en un procés iteratiu millorar la tassa de conversió.