Sistema Informàtic de Talli Reposició Energètica (SICRET)

El sistema SICRET permet una gestió informatitzada dels processos de tall i reposició d’energies d’una instal·lació, dins del període d’aïllament (treballs planejats) o fora del període (no planejat).

L’objectiu principal és garantir la seguretat dels treballs. Utilitzant SICRET les companyies eliminen els riscos implícits en els treballs de tall i reposició d’energies.

Permet la monitorització del’estat dels Punts de Tall de la instal·lació.

Gestiona els procediments de talli reposició energètica amb una solució basada en tecnologies modernes imultiplataforma.