Unificació de dades de processos industrials

Mitjançà el procés d’integració de múltiples origens de dades es va procedir a l’homogeneïtzació i depuració de la informació per la creació d’un repositori parametritzat d’informes mitjançà l’eina Pentaho.