Application Services

Reduir costos, millorar el servei i alliberar recursos d’IT

El desenvolupament d’aplicacions i el outsourcing s’han convertit en l’estratègia  essencial a les empreses que busquen un considerable estalvi i control de costos en el desenvolupament i manteniment de les seves aplicacions i infraestructures, permetent a més a més millorar l’eficiència dels recursos propis.

Allibera recursos d’IT i redueix costos

Clarcat ofereix serveis de Desenvolupament d’Aplicacions i Outsourcing que ajuden a crear un major valor pel negoci millorant l’eficiència i reduint els costos

Application Management Services

Oferim als nostres clients l’externalització del manteniment de les aplicacions amb un acords de nivell de servei (SLA) i a un preu fix.

Disposem d’equips multidisciplinaris en Java, .net, PHP i cobol, donem suport en els principals sistemes de BI com Business Object i MicroStrategy. Mantenim solucions digitals sota arquitectures Liferay, Drupal, SharePoint i WordPress.

Llegir més

Application Performance Management

Disposem d’arquitectes especialistes en l’optimització del rendiment de les aplicacions transaccionals en arquitectura web i arquitectura client servidor tradicional de tres capes, evitant les divergències entre els tècnics de base de dades, els desenvolupadors i els gestors de la infraestructura.

Llegir més

Application Development

Incorporem metodologies i eines per l’automatització de tot el cicle de vida de les aplicacions, des de l’anàlisi de l’estratègia d’implantació fins a la gestió del canvi en el desplegament.

Facilitem a les organitzacions adaptar-se als canvis de negoci ràpidament, usem metodologies àgils de desenvolupament amb desplegaments continuats, implantació de mètodes de prova i la monitorització del rendiment.

Llegir més