Application Development

Contacte ara

Solucions a mida amb rigor i alt grau de satisfacció del client

El desenvolupament de software és pràcticament una capacitat universal de fàcil adquisició. Però l’habilitat de programar no comporta la capacitat de realitzar aplicacions professionals.

La professionalitat de qualsevol activitat requereix la creació de processos d’estandardització i de mesura mitjançà indicadors clars del seguiment dels esmentats processos.

Per aconseguir un grau alt de satisfacció del client els productes generats s’han d’adaptar a les necessitats i prioritats que el client ha marcat. Es per això que les metodologies àgils es presenten com la solució més adequada per a la gestió del desenvolupament  d’aplicacions amb una alta redefinició en les especificacions i on el prototipat és la solució més adequada.

L’aplicació de la metodologia SCRUM a un equip de desenvolupament és garantia de l’obtenció d’un producte amb un temps de posta en producció curt i adequant-se a les prioritats del usuari.

La utilització de l’esmentada metodologia en combinació amb processos d’integració continua i de proves permet obtenir la combinació de rigor i satisfacció del client.

Tecnologia aplicada a cada necessitat

Escollim el plantejament tecnològic més adequat i amb més escalabilitat per cada necessitat

Salesforce: crm per a empreses

Salesforce: crm per a empreses

Responeu a la pregunta, quant vendré la setmana que vinent?

Llegir més
Salesforce: crm per a empreses

Salesforce: crm per a empreses

Responeu a la pregunta, quant vendré la setmana que vinent?

Llegir més
Salesforce: crm per a empreses

Salesforce: crm per a empreses

Responeu a la pregunta, quant vendré la setmana que vinent?

Llegir més

¿Per què Clarcat?

L’experiència de Clarcat en aquest camp, així com els seus processos, ens permeten abordar els projectes de desenvolupament amb garantia de qualitat, rigor i eficiència

Metodologia: la nostra metodologia de treball bassada en el Framework SCRUM contempla la generació de lliurables en espais curts de temps per garantir que l’aplicació s’ajusta a l’objectiu real.
Integració continua: la correcta utilització de múltiples entorns, junt amb la compilació, prova i desplegament automàtic de les aplicacions permet mantenir un control estricte sobre el procés de desenvolupament i la seva qualitat. Aquestes eines permeten millorar la qualitat del producte sense necessitat d’incrementar el seu cost.
Experiència: Clarcat comparteix la seva experiència en els múltiples sistemes i entorns amb els nostres clients per minimitzar escenaris no contemplats i situacions no controlades pels desenvolupament en el curt i mig termini.
Qualitat: l’ús de las tecnologies de proves unitàries aplicades a les diferents capes del desenvolupament minimitza el factor de l’error humà.
Coneixement tècnic: els nostres equips de desenvolupament compten amb el coneixement de la tecnologia, frameworks de desenvolupament i patrons de disseny de múltiples projectes i coneixen els punts forts de cada tecnologia i on aplicar-la.

Desenvolupem eines a mida

Mitjançà l’ús de les tecnologies i pràctiques de seguretat adequades construïm les aplicacions a mida adequades a cada necessitat

Verónica Téllez Santos

Verónica Téllez Santos

Directora Operacions. Seu Astúries.

Responsable Application Development.

Contacte ara

Formulari de contacte    He leído y acepto el Aviso legal y la Política de Privacidad.