Asterisk: solució per a centraletes

Clarcat proporciona tots els serveis que permetran posar en marxa la seva centraleta Asterisk traient-ne el màxim partit:

Solucions complertes de serveis de veu

Asterisk és una solució de VoIP, Voz IP, telefonia IP de codi obert (baix llicència GPL) que proporciona funcions d’una centraleta telefònica PBX o call center. Aquesta solució permet instal·lar una interfaz web FreePBX amb la que gestionar totes les funcions de telefonia de forma amigable. Amb Asterisk la centraleta deixa de ser una caixaa negra inaccessible i ens obre les portes a gestionar les funcions telefòniques de manera molt senzilla.

 

Asterisk és una solució integral que permet funcions com:

 • Operadora automàtica IVR
 • Bústia de veu personalitzada amb envio de correu electrònic
 • Conferencies
 • Gestió de cues de trucades
 • Contestador automàtic programable en el temps
 • Distribució flexible de trucades entrants i sortints
 • Escalabilitat total de línies i extensions
 • Ús de telèfon convencionals o de veu IP
 • Recepció i enrutament de fax
 • Integració de telefonia fixa, mòbil i de VoIP
 • Integració de la telefonia amb la xarxa de dades i les aplicacions informàtiques

 

Clarcat proporciona tots els serveis que permetran posar en marxa la seva centraleta Asterisk i obtenir d’ella el màxim partit:

 • – Disseny de la configuració Asterisk de la centraleta, call center i telèfons o softphones que s’ajustin millor a les seves necessitats
 • – Instal·lació, configuració i afinament
 • – Suport, manteniment i formació

– Instal·lació de les distribucions Asterisk més reconegudes, elastix, trixbox.

Solucions complertes de serveis de veu

Necessitats de serveis avançats de telefonia i veu

Asterisk, per un cost raonable, proporciona una solució escalable i extensible que cobreix qualsevol necessitat de telefonia

Gran flexibilitat: des de petites oficines a grans entorns corporatius
Escalabilitat total: no es necessari pagar quantitats desorbitades por mòduls propietaris per ampliar la capacitat de la centraleta
Fàcil integració amb l’entorn informàtic, com per exemple amb el CRM i amb centraletes tradicionals
Integració total entre telefonia tradicional (fixa i mòbil) i veu sobre IP VoIP
Disponibilitat de mòduls de software per ampliar les seves funcions
Programable: es poden afegir noves funcions a mesura de les nostres necessitats

Casos d’èxit

Asterisk permet a Clarcat proporcionar des de serveis senzills de centraleta a solucions complertes de comunicació i CRM