Atlassian

Ens transformem digitalment permillorar els nostres processos

Gestió àgil dels projectes a través de les eines Atlassian

Gestionem els nostres projectes a travéseinesCloud de la solució de Atlassian.

Ambaquesta solució aconseguim els següents objectius:

  • Registrei mesura: el registre de les accions i interaccions amb el client es fàcil.  A més està automatitzat a través dels IDE de treballi dels repositoris SCM. Això permet el control real de l’activitati mantenir un històric del que ha passat.
  • Documentació centralitzada i actualitzada: la utilització d’una eina web col·laborativa permet mantenir al dia, inclòs via discusió, la funcionalitatiels detalls dels desenvolupament.
  • La integració entre eines permet tenir un reflex actualitzat sempre del’estat dels projectes.
  • Gestió integrada: gestionem les eines, les comunicacions amb els nostres clients i la resta de stakeholders, així amb les tasques personals i les relatives als projectes.
  • Traçabilitat complerta: l’enllaç entre les històries funcionals del Confluenceamb les tasques de desenvolupament en el Jira, que a la seva vegada enllacenambels canvis en el repositori de codi,ens donen la traçabilitat complerta de perquè, quani què esva fer en els projectes.
Gestió àgil dels projectes a través de les eines Atlassian