Cloudera

Hadoop s’ha convertit en el nou paradigma d’arquitectura de computació en paral·lel, Cloudera és la plataforma Apache Hadoop més ràpida, fàcil d’usar i segura amb la que solucionar els problemes de dades més complexes.

Faci créixer el seu negoci a partir de les dades

Basada en software de codi obert i estàndards oberts la plataforma Cloudera proporciona una major gestió de les dades.

Una informació de qualitat impulsa cal l’èxit, ajudant a interactuar millor amb els clients i a materialitzar el valor que s’oculta en les dades.

Cloudera permet afegir funcions a l’arquitectura Hadoop de seguretat, control i gestió necessàries per establir una solució empresarial robusta i fiable.

Faci créixer el seu negoci a partir de les dades

Analítica de Dades amb cost reduït

Dades emmagatzemats en un repositori centralitzat, segur i plenament governat en el que tota l’organització pot accedir a qualsevol hora i des de qualsevol lloc

Escalabilitat: Modernitzar l’arquitectura de dades passant a un EDH
Fiabilitat: Principal distribució d’Apache Hadoop amb un excel·lent rendiment i un baix cost
Enterprise: Permet gestionar fàcilment l’arquitectura Hadoop complexa i en constant canvi
Oberta: Cloudera és el més gran contribuent al repositori de codi de Hadoop, mantenint les llicències i beneficis de l’Open Source

Casos d’èxit

Tractament distribuït de grans volums d’informació