Java EE

Solucions Java EE

Desenvolupem aplicacions a mida basades en els estàndards Java EE

El desenvolupament basat en Java permet, avui per avui, la generació d’einesamb capacitat d’afrontar qualsevol necessitat de comunicació i d’escalabilitat. A través de plantejaments de capes, es poden orquestrar infraestructures basades en microserveis orientades a serveis Cloud, aconseguint solucions amb una escalabilitat dinàmica.

La utilització d’eines d’integració continua, proves unitàries i qualitat del codi permet la detecció anticipada, no tan sols d’errors, si no de les errònies utilitzacions de recursos, permetent la generació d’aplicacions més eficients, amb els millors comportaments davant imprevistos i excessos de càrrega. La integració de les tecnologies de visualització adequades, ens permeten mantenir la filosofia de Mobile first.

Desenvolupem aplicacions a mida basades en els estàndards Java EE

Desenvolupament a mida Java EE

Utilitzem la tecnologia per aconseguir un desenvolupamentamb rigor funcional i una gran eficiència

Spring: és l’estàndard actual i permet els desenvolupaments enfocats en la funcionalitati correctament gestionats
Anotacions: La injecció de dependències es l’eina bàsica perfer l’ús correcte del’estat del’art en Java ino reinventar funcionalitats existents perfectament operatives
Construcció automàtica i integració continua: utilitzem les eines que garanteixen la reducció d’errors manuals
Qualitat del codi: revisem la nostra feina segons regles automàtiques per la detecció avançada de possibles errors i colls d’ampolla

Casos d’èxit

Desenvolupament específics que permeten la millora en las comunicacions i serveis