Liferay

Gestioneu de forma centralitzada i homogènia les seves comunicacions web

Basem la estratègia digital en una gestió centralitzada de les comunicacions i les integracions

L’evolució del disseny de portals construïts amb noves plataformes que permeten incorporar fluïdesa i vistositat als missatges a transmetre, fa que les empreses els renovin buscant enfocar el seu missatge i oferir una nova imatge.

Clarcat implanta solucions de comunicació i compartició d’informació amb Liferay.  Construint infraestructures multi-site amb una gestió clara de rols i permisos.  Mitjançà el disseny d’una estructura d’informació ordenada i d’una arquitectura de la informació coherent s’aconsegueix disposar d’uns continguts atractius pels usuaris i amb un accés lògic  ordenat.

Dins de la plataforma de comunicació, Clarcat incorpora capacitats de gestió de processos interns a través de desenvolupaments específics o la utilització de workflows de Kaleo.

Basem la estratègia digital en una gestió centralitzada de les comunicacions i les integracions

Base sòlida per la transformació digital

La selecció de l’eina base es vital per la estratègia de transformació digital

Experiència: utilitzem Liferay aprofitant els seus punts forts i capacitats
Escalable: enfoc modular, la tecnologia JEE i la correcta arquitectura de la informació permeten el creixement de la solució
Estàndard Liferay és l’estàndard actual del desenvolupament de portals i intranets
Confiable: Liferay ha passat de ser alternativa Open Source a competidor directe de las solucions corporatives habituals: IBM, Oracle y Microsoft