Mirth

Interoperabilitat entre sistemes de salut

Bus de integració especialitzada en entorn sanitari

Mirth proporciona una solució d’integració de sistemes.  Està especialment orientat al sector Sanitàri.  Per això inclou capacitats com el tractament natiu de l’estàndard de missatgeria HL7 o connexió via port sèrie amb dispositius de captació física d’informació de pacients.

Mirth permet la creació d’un repositori centralitzat d’informació on homogeneïtzar tota la diversa informació de pacients.  Realitzant les diferents comunicacions i transformacions entre sistemes per obtenir un conjunt coherent d’informació.

Bus de integració especialitzada en entorn sanitari

Entorns amb sistemes dispars que necessiten transformació de missatgeria

Mirth soporta de forma nativa un gran rang de sistemes i orígens de missatgeria, compte amb les eines per la traducció i estandardització de la informació

Creació ràpida d’interfaces: disposa de connectors per multitud de sistemes fàcils d’implementar
Assequible: compte amb solució open Source i amb diferents graus de llicència segons la necessitat
Centralització de la informació: les dades mèdiques convertits en informació útil i analitzable
Monitorització de les comunicacions: incorpora les eines per mantenir la supervisió del flux d’informació