PowerCenter

Fiabilitat i control absolut en el tractament de dades

PowerCenter soluciona les necessitats professionals d’integració de dades

La solució d’Informatica afronta els treballs d’ETL amb la premissa de mantenir el control continuo sobre el procés.

PowerCenter permet mantenir tota la traçabilitat de la dada complint amb els requisits dels organismes reguladores per complexes que siguin els processos.

PowerCenter es connecta amb el més gran vano de sistemes, tant llegats com entorns més actuals como Hadoop i motors NoSQL.

PowerCenter soluciona les necessitats professionals d’integració de dades

Especialment dissenyat per

Organitzacions amb grans volums de dades i amb requisits de regulació legal de gestió de la seva informació

Traçabilitat de les dades: llegat complert de les dades des de principi a fi
Monitorització dels processos: alertes front problemes o interrupcions en el tractament de dades
Auditoria d’impacte de canvis: el sistema alerta immediatament de problemes provocats per canvis en la estructura de dades d’origen
Regles de qualitat de los dades: millora automàtica de la qualitat de les dades