RapidMiner

Plataforma d’Anàlisi Predictiu de codi obert

Plataforma d’Anàlisi avançat

RapidMiner és una solució que facilita l’autoservei d’anàlisi predictiu, permetent una avançada analítica usant solament drag and drop i opcionalment la  generació de codi.

RapidMiner permet aplicar de forma senzilla múltiples algoritmes de modelat i cerca de patrons així como comprovar la qualitat del resultat.

Plataforma d’Anàlisi avançat

Anàlisi Predictiu

Accés a múltiples fonts de dades Big Data agrupant dades per resoldre un problema complex mitjançà tècniques de mineria de dades, donant solució a prediccions de venda, de consum, segmentació de clients o afinitats en la compra

Descobriment de patrons de compra
Segmentació de clients
Optimització de magatzems
Optimització de consums