WSO2

El ESB amb el millor rendiment

Interoperabilitat mitjançà una plataforma completa orientada tant a on premise com a cloud

Actualment la interoperabilitat de sistemes planteja dos nous reptes: la integració d’aplicacions cloud i la integració de la informació de dispositius connectats o Internet of Things (IoT). WSO2 és l’únic ESB que des del  seu plantejament inicial contempla solucions per ambdós reptes.

A través WSO2 és molt senzill realitzar una publicació de las capacitats de les nostres aplicacions via una API REST, permitent generar interfaces per solucions mobile first de forma senzilla.  La gestió d’aquestes APIs via l’arquitectura de WSO2, a més a més permet capacitats d’escalabilitat senzilles i transparents pels clients.

Interoperabilitat mitjançà una plataforma completa orientada tant a on premise com a cloud

Especialment dissenyat per transformació digital i estratègies mobile first

Clarcat utilitza WSO2 per aconseguir:

Transparència: es tracte d’un ESB 100% Open Source
Solució complerta: WSO2 contempla en la seva arquitectura totes les fases d’un servei d’interoperabilitat, des dels connectors a sistemes fins a el govern i anàlisi de la solució final
Implantacions ràpides: la construcció de WSO2 es la més senzilla entre els ESB des del punt de vista de desenvolupament i implantació
Rendimiento contrastado: tanto en escenarios de prueba como en escenarios reales WSO2 supera en rendimiento al resto de competidores ESB