Logotipo de Equas

Equas: Gestiona, Millora i Monitoritza el Servei d’Atenció Domiciliària

Durant aquest darrers anys el nostre compromís amb la societat ens ha dut a investigar i a desenvolupar en la creació d’aplicacions amb una forta basant social amb l’objectiu de transformar i millorar la cura de les persones i el món en el que vivim.

Un dels camps més sensibles en els que ens hem enfocat és en el Servei d’Atenció Domiciliària.

Equas, Gestiona y monitoriza el Servicio de Atención Domiciliaria de tus ciudadanos.

Què és el Servei d´Atenció Domiciliària SAD? 

Es un servei especialitzat destinat l’acompanyament i atenció domiciliària per persones amb algun tipus de dependència. Té com a finalitat facilitar l’autonomia personal dels beneficiaris que no renunciï al seu entorn habitual de vida i el seu màxim benestar.

A Clarcat sempre hem estat al cantó dels sectors de la Sanitat i Benestar Social treballant per diferents administracions públiques desenvolupant eines digitals amb l’objectiu d’optimitzar i millorar els seus processos.

Després de anys investigant volem presentar-vos Equas. Una aplicació destinada a controlar i gestionar, des d’una única plataforma els serveis d’Atenció Domiciliària que les administracions ofereixen als seus ciutadans beneficiaris per millorar el seu dia a dia.

¿Què és Equas?

Equas és una aplicació digital desenvolupada per Clarcat amb la que es pot controlar, gestionar, administrar i monitoritzar el Servei d’Atenció Domiciliària dels teus ciutadans per aconseguir  una millor atenció sent capaç de:

 • Facilitar les tasques dels professionals del sector
 • Minimitzar costos i esforços.
 • Possibilitar la compartició d’informació assegurant la qualitat.

Equas és una aplicació dissenyada per complir les necessitats de cadascun dels diferents tipus d’usuaris involucrats en el SAD: Coordinadors o Caps del Servei, tècnics socials i els usuaris beneficiaris, a través de l’accés a pantalles i informació de diferent índole, depenent del ROL que l’usuari d’EQUAS tingui assignat, tindran accés a  explotar les diferents funcionalitats que li correspongui en cada cas.

Quin servei aporta Equas als Directors de Servei o Coordinadors?

Mitjançà una visualització gràfica seran capaços d’observar els resultats obtinguts en quant al servei de SAD ofereix als ciutadans beneficiaris i els permetrà:

 1. Conèixer l’opinió dels usuari sobre la percepció que té en quan a la qualitat del servei prestat.
 2. Analitzar l’estat actual del servei en funció de diferents indicadors:
  ●  Nivell de incidències produïdes.
  ●  Nivell de satisfacció dels ciutadans i familiars segons l’opinió manifestada a través de les enquestes enviades.
  ●  Hores de servei prestades.
  ●  Distribució geogràfica de la població de SAD.
 3. Activitat dels treballadors socials.
 4. Analitzar l’evolució i tendència dels diferents indicadors, comparant-los amb períodes anteriors.
 5. Analitzar casos d’èxit.
 6. Algoritmes de predicció per la detecció de possibles situacions de risc basant-se en l’experiència prèvia del Sistema.

Directores o coordinadores de Servicio con Equas

Què aporta Equas als Tècnics Socials?

Els tècnics socials mitjançà senzilles interfaces i dashboards seran capaços de:

 • Realitzar la gestió administrativa del Servei d’Atenció.
 • Gestionar la facturació del SAD.
 • Generar estadístiques anuals per el còmput de les hores de SAD prestades als ciutadans.
 • Seguiment i monitorització del servei que està prestant l’empresa adjudicatària del SAD al ciutadà.
 • Gestió d’incidències.
 • Canal de comunicació directa amb els beneficiaris del servei per oferir-los informació útil.

Técnicos Sociales con Equas

Què aporta a les persones assistides i  usuaris del servei?

Mitjançà una app mobile protegida per usuari i password els beneficiaris i familiars del servei podran:

●  Informar d’incidències en el servei al seu tècnic social de l’ABS.
●  Valorar el servei rebut per part del tècnic social de l’empresa que ofereix el SAD.
●  Respondre enquestes de satisfacció enviades des de l’ABS.
●  Consulta de dades sobre el servei rebut: hores contractades, horaris, copagaments etc.
●  Notificacions sobre el servei: emissió de rebuts, recordatori de cites, etc.
●  Accés a informació d’interès general.

Los usuarios beneficiarios del Servicio de Atención Domiciliaria

Informa’t sobre com implantar Equas

Amb Equas seràs capaç de controlar la qualitat dels serveis administrats als usuaris conformant, així, un correcte funcionament del sistema perquè sigui molt més òptim i sigui capaç de gestionar i administrar millor els recursos que es disposen perquè l’únic beneficiat sigui l’usuari beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres trucant al 932 857 526 o envia un correu a info@clarcat.com  i sol·licita més informació sobre Equas i altres aplicacions destinades l’àrea de la sanitat pública i benestar social i comença a destinar els teus recursos en lo realment important: Millorar la qualitat dels serveis destinats al ciutadà.

Si necessites una consultora tecnològica de confiança pel desenvolupament del teu negoci, Clarcat és per tu.

Foto del avatar
Ana Ribacoba
Artículos: 1