Benestar Social

La tecnología también es una gran aliada del bienestar social. ¿Estás buscando un HUB de aplicaciones diseñadas para la mejora del bienestar social?

JADE: gestió administrativa per a persones dependents

I si poguessis delegar la gestió administrativa de persones dependents a una aplicació? Ara és possible. JADE és una aplicació web per la gestió administrativa de ciutadans en situació de dependència, que es bassa en tres eixos principals:

 • Procés de sol·licitud de grau de dependència
 • Procés d’elaboració del PIA (Pla Individual d’Actuació)
 • Confecció de memòries i estadístiques de justificació del servei

Aquesta aplicació està preparada per donar solució a la gestió administrativa de la dependència en les diferents entitats que la gestionen, incloent poblacions, municipalitats i entitats mancomunades. A més a més, permet la configuració de diferents mòduls en funció de les necessitats del territori com configuracions de Barris, etc.

I la qüestió de la privacitat? Donat que JADE tracte dades de molt alt nivell de confidencialitat, aquesta aplicació s’ha dissenyat seguint les recomanacions estipulades en l’RGPD i, a nivell tècnic, usant components de seguretat per accedir a l’aplicació.

Un altre de les característiques d’aquesta aplicació web, és que també s’ocupa de generar documents en format PDF per la seva presentació a instàncies superiors i en format Excel per l’extracció de dades.

on s’ha implantat JADE?

Està Implantat a: Consell Comarcal d’Osona, del Maresme, Anoia, Alt Penedès i Berguedà, Poblacions de: Granollers, Terrassa, Premià de Mar, Montcada i Reixach, Igualada, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú.

BAT: gestió de préstec de productes tècnics per persones dependents

T’agradaria comptar amb una eina que t’ajudi amb la gestió del préstec de productes tècnics per a persones dependents? BAT, o el que és el mateix, el Banc d’Ajudes Tècniques, és una solució web amb la missió de, precisament, gestionar el préstec de productes tècnics a persones en situació de dependència, ja sigui de forma permanent o temporal.

Així, BAT s’ocupa de tasques de gran rellevància, com son: gestionar la petició de valoració de necessitats que realitza un assistent social, la realització de la valoració amb la recomanació dels productes a facilitar feta per un tècnic ocupacional, la gestió de l’stock de productes i l’assignació, lliurament i recuperació dels productes prestats.

A més a més, incorpora un mòdul de facturació per a l’emissió mensual dels rebuts d’acord amb el contracte de préstec firmat en el moment de la valoració.

On s’ha implantat BAT?

Està Implantat a: Consells Comarcals de Ripollès, Garrotxa i Osona.

Portal Social: gestió de tècnics interns d’àrees bàsiques d’àmbit social

I si una aplicació s’ocupés de gestionar la important labor dels tècnics interns? Portal Social és una eina d’us intern que contribueix, precisament, amb la gestió dels tècnics interns de les àrees bàsiques d’àmbit social.

Aquest portal pretén ser el punt d’entrada dels ciutadans al catàleg de serveis oferts per una àrea bàsica d’àmbit social. Així, a través de la identificació de la problemàtica social d’un ciutadà i usant les agendes dels tècnics socials, es deriva cada ciutadà al tècnic social adequat.

Aquí, s’ha establert un catàleg d’opcions en l’agenda perquè cada tècnic pugui identificar en cada moment quina activitat està realitzant: atenció al ciutadà, reunions internes, permisos personals, vacances, etc. Aquesta informació es pot extreure per analitzar el % d’atenció que cada tècnic social dedica a cada tasca permetent als responsables de les àrees bàsiques dimensionar i organitzar els equips de tècnics.

A més a més, l’eina d’agendes també permet la liquidació de despeses derivades en les intervencions: Quilometratge, dietes, parkings, peatges, etc.

On s’ha implantat el Portal Social?

Està Implantat a: Consell Comarcal d’Osona.

SAD: seguiment i demanda de serveis d’atenció domiciliaria

Quan t’ajudaria comptar amb una eina que contribueixi al seguiment i demanda dels serveis d’atenció domiciliaria? AD, o en la seva versió estesa, Servei d’Atenció Domiciliaria, és una aplicació que permet que les àrees bàsiques socials puguin determinar, peticionar i controlar els serveis derivats dels SAD Dependència i SAD Social que necessita un ciutadà.

 • A través de l’aplicació, es pot determinar les tasques que ha de prestar l’empresa SAD al ciutadà, incloent també una escala que permet definir la situació de necessitat social en la que es troba el ciutadà afectat de cara a homogeneïtzar criteris
 • Un cop feta l’avaluació de les necessitats del ciutadà, permet enviar una sol·licitud de proposta de servei a l’empresa SAD amb les hores i tipus de servei necessari
 • Amb l’acceptació de la proposta, es genera un contracte de servei que vincula les tres parts: ciutadà, àrea bàsica social i empresa SAD. L’aplicació està integrada amb un servei de firma biomètrica.
 • A través de l’enviament i recepció d’Excels o mitjançà la integració amb l’aplicació de l’empresa SAD, s’envien i es reben les hores proposades i efectuades perquè l’aplicació conciliï i determini els casos en els que hi ha discrepàncies.
 • Permet portar el control mensual de la facturació dels serveis per cada empresa SAD
 • Genera les memòries i estadístiques necessàries per les diferents justificacions

AGIRE: control i detecció d’infants amb risc d’exclusió social i absència escolar

Identificar una situació de risc d’exclusió social i absentisme escolar en menors no sempre és una tasca fàcil. I si existís una eina que t’ajudés amb aquest aspecte? AGIRE és una aplicació pel control i detecció dels infants amb risc d’exclusió social i absentisme escolar.

Al detectar un menor amb risc d’exclusió social, gràcies als indicadors d’aquesta eina, s’avalua cada cas mitjançà la gestió d’una comissió de professionals de l’atenció al menor integrada por professionals de la docència, psicòlegs, tècnics socials, monitors d’activitats extraescolars i de lleure, etc., i les pròpies eines de l’aplicació.

A més a més, l’aplicació permet recollir la informació que aporta cada professional, compartir-la amb la resta de professionals i establir les mesures que s’han dur a terme per revertir la situació.

On s’ha implantat AGIRE?

Està implantat a l’ajuntament de Manlleu.

T’agradaria gaudir dels avantatges d’aquestes aplicacions pel Benestar Social? Posa’t en contacte amb nosaltres i ens encarreguem.

  ¿Connectem?


  Envia'ns un missatge consultant els teus dubtes i et respondrem el més aviat possible